...

Szkolenia koni i jeźdźców

01.10.2024

Szkolenia koni i jeźdźców

Program szkolenia „Biomechanika ruchu konia i psychologia konia”
Sobota
11.00-13.00 – Zajęcia praktyczne
13.00-14.00 – Przerwa obiadowa
14.00-16.00 – Zajęcia teoretyczne
16.00-17.00 – Pytania indywidualne
17.00-19.00 – Zajęcia praktyczne
20.00 – Integracja przy kominku z grzańcem w ręku
Niedziela
9.00-10.00 – Śniadanie
11.00-12.30 – Zajęcia teoretyczne
13.00-14.00 – Zajęcia praktyczne
14.00-15.00 – Pytania indywidualne
14.00-15.00 – Ostatnie poprawki i pytania odnośnie pracy z końmi
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.