Koń a komunikacja

Bo do konia, trzeba mieć podejście

Jerzy Pokój Western Ranch

Jerzy Tutaj Instytut Maxa Webera

Jerzy Pokój / Western City oraz Jerzy Tutaj / Instytut Maxa Webera zapraszają do udziału w szkoleniach w zakresie komunikacji, która jest fundamentem rozwoju każdej organizacji. Łączymy wiedzę i warsztaty w obszarze komunikacji z zajęciami praktycznymi z koniem.

Gwarantujemy warsztaty, zajęcia praktyczne z koniem, nocleg oraz posiłki na najwyższym poziomie. Odsłaniamy sekrety efektywnej komunikacji w harmonii z naturą u podnóża Śnieżki w Karkonoszach. 

Celem prowadzonych zajęć jest z jednej strony poznanie mechanizmów oraz poszczególnych elementów, które w największy sposób są odpowiedzialne za efektywną komunikację w organizacji, natomiast z drugiej strony wykorzystanie wszystkich możliwości, które niesie ze sobą obcowanie z koniem.

Celem szkolenia jest odczytanie prawdziwego oblicza swojej postawy w komunikacji, dzięki zwrotnej reakcji konia. Poznanie swoich słabych i mocnych stron w zakresie komunikacji, a także obszarów, które wymagają pracy, dzięki praktycznym zajęciom z koniem, a także umiejętność funkcjonowania poza sferą komfortu.

Warsztat bazuje na interakcji człowiek – koń. Rola konia w zajęciach to:

 • Koń jest trenerem
 • Koń jest katalizatorem
 • Koń jest połączeniem z wszechświatem

Podczas zajęć poznajemy trzy podstawowe kategorie modeli transferowych:

 • Pozycje prowadzenia
 • Sfera komfortu
 • Rozwój osobisty
 • Poznanie oraz uporządkowanie własnych mechanizmów komunikacji
 • Poznanie mechanizmów odpowiedzialnych za wysoki poziom komunikacji
 • Rozwój wewnętrznego systemu bezpieczeństwa i umiejętność funkcjonowania poza sferą komfortu
 • Rozwój prawidłowego stanu emocjonalnego w komunikacji
 • Rozwój postaw empatycznych

Szkolenie obejmuje 16 godzin (lekcyjnych) zajęć przez dwa dni oraz oparte jest o dwie części: Zajęcia warsztatowe – 8 godzin, Zajęcia praktyczne z koniem – 8 godzin.

Przykładowy plan szkolenia:

I dzień

10.00-13.00 Komunikacja to taniec – warsztaty
13.00-14.00 Obiad
14.00-17.00 Praktyczne zajęcia z koniem cz. I
18.30 – kolacja

II dzień

10.00-13.00 – Praktyczne zajęcia z koniem cz. II
13.00-14.00 – Obiad
14.00-17.00- Podnoszenie efektywności komunikacji w organizacji – warsztaty oraz podsumowanie szkolenia, certyfikaty, zdjęcia

UDAJĘ, ŻE JESTEM – BOJĘ SIĘ, ŻE JESTEM – JESTEM

Człowiek w trakcie swojego rozwoju osobistego zakłada – według Pauli Hunting – wytwarza wokół siebie „ja” dwie warstwy. Wewnętrzna warstwa składa się ze świata uczuć uczuć związanego z różnymi restrykcjami, zakazami, doświadczeniami swojej socjalizacji oraz związanymi z tym lękami i ograniczeniami. Zewnętrzna warstwa składa się ze sposobów zachowania, „narzędzi”, których używa się w kontakcie z innymi ludźmi. Ta warstwa dominuje albo jest jedyną w naszej komunikacji. Komunikacja zawodowa odbywa się między zewnętrznymi maskami, jednak na konia nie działa zewnętrzna warstwa komunikacyjna. Koń jest w stanie dotrzeć do serca człowieka i komunikuje się bezpośrednio z naszym „ja”. W tym procesie koń otwiera „wrota” w zewnętrznych warstwach naszej osobowości, dzięki czemu komunikacji bez maski. Taka sytuacja kieruje nas do: lubienia ludzi, oczekiwania pozytywnego, podkreślanie wspólnoty, zorientowanie na cel, definiowaniu kierunków i parametrów. Uzmysławia nam, że przywództwo oznacza służenie ludziom, kochanie ludzi za ich słabości, zawsze jest więcej niż jedno podejście.

 

 

 

Po głowie chodzi pytanie? Zadaj je!

Po głowie chodzi pytanie?
Zadaj je!