...

Fundacja Rozwoju Jeździedztwa

01.11.2024

Fundacja Rozwoju Jeździedztwa

Organizacja non profit, specjalizująca się w szkoleniu dzieci i młodzieży, w organizacji zawodów jeździeckich oraz od 2019 roku jest głównym organizatorem jedynej w Polsce Jeździeckiej imprezy edukacyjnej „Rozmawiając z koniem”. Fundacja wspiera dzieci i młodzież w spełnieniu marzeń o nauce jazdy konnej poprzez dofinansowanie połowy kosztów szkoleniowych.

~Prezes Fundacji Rozwoju Jeździectwa

Janusz Wojnowicz

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.