...

Edukacja ekologiczna

01.19.2024

Edukacja ekologiczna

Zapraszamy klasy szkół podstawowych do działu w edukacji ekologicznej oraz przyrody pod Śnieżką. Gwarantujemy opiekę pracowników naukowych. Tematem zajęć będzie flora i fauna Karkonoszy, a także zapoznanie się z codziennym życiem zwierząt.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.